BelarusianCzechEnglishFinnishGermanGreekRussianSlovenianTurkishUkrainian
Tebrikler! Şu an bu sayfada olduğunuza göre sadece kısa bir süreliğine dikkatinizi ayırıp yazılanları sonuna kadar okursanız, destek alma konusunda ne kadar istekli ve kararlı olduğunuzu kendinize göstermiş olacak ve randevu almaya hazır olacaksınız.
SIKLIKLA SORULAN SORULAR:

> S 1. Kısaca hipnoterapi nedir?
   C. Hipnoterapi; bilinçaltı hipnotik telkin ve imajinasyon bilimidir, bilinçaltının tekrardan eğitilmesidir. Bunun için çeşitli hipnotik teknikler kullanılır. İstemediğiniz, değiştirmek ve/veya geliştirmek istediğiniz her türlü davranış, düşünce, duygu, korku, endişe, kaygı, alışkanlık ve algılarınızı, direk bilinçaltınızda kaynağında çalışarak size çok kısa sürede sonuçlar yaratır, destek olur. Günümüzde birçok ülkede, çok yaygın, geniş alanda, kişilerden toplumlara yayılarak başarıyla kullanılan, çok etkili, ekonomik, daha kısa sürede sonuçlar yaratan en güçlü davranış değişiklik yöntemidir.

Hipnoterapi; kendimizde değiştirmek veya geliştirmek istediğimiz çok çeşitli alanlarda davranış değişikliği oluşturmak amacıyla hipnotik zihin durumunda çeşitli tekniklerin uygulandığı, bilinçaltının tekrardan eğitilmesi sürecidir. Bir nevi “bilinçaltı düzeyde verilen davranışsal yeniden öğrenme” olarak değerlendirilir. Hipnoterapi, kişinin kendisinde gerçekleştirmek istediği değişiklikleri yerine getirme ve/veya kendisinde geliştirmek istediği herhangi bir konuda uygulandığında değişim ve gelişim gayet hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleşir.

Hipnoterapi, soruna neden olan davranışın ve düşünce kalıplarının değiştirilmesine yönelik bilinçaltının yeniden eğitilmesi ile ilgilenir.
Hipnoterapiyi kullanmaya, “Hipnoterapi Diplomasına” sahip “Hipnoterapistler” yetkilidir.

>
S 2. Hipnotik zihin durumu nedir?
   C. Hipnotik zihin, zihnin özel ve doğal halidir. Bilinçaltında kişiye özel farklı hipnotik tekniklerle çalışmalar yapılır. Hipnotik zihin durumu, hipnotik telkin ile oluşturulan, konsantrasyon ve odaklanmanın en üst düzeye ulaştığı özel bir bilinç halidir. Odaklanmanın ve konsantrasyonun en üst seviyede olduğu özel durumda, danışan her şeyin farkındadır, hipnoterapistin söylediklerini dinler, anlar ve gönüllü katılım sağlar.

> S 3. Hipnotik zihin durumu nasıl oluşur?
   C. Hipnotik zihin durumunun oluşmasında şu üç temel unsur vardır; Gönüllülük, konsantrasyon ve hayal gücü. Hipnotik zihin durumuna başlanırken kişi önce hipnotik duruma girme konusunda gönüllü ve istekli olmalıdır. Gönüllü ve istekli olan kişi, hipnoterapistin hipnotik telkin cümlelerine tüm dikkatini verir, yoğunlaşır, söylenen telkinlerin içeriğini görselleştirerek bu özel zihin durumu gerçekleşir. Bir kişinin hipnotik durumu girebilmesi için öncelikle hipnotik duruma ve değişim yaratmaya kendisinin de istekli ve kararlı olması, konsantrasyon ve hayal gücünün yeterli olması ve hipnoterapistin talimatlarını takip etmesi gerekmektedir.

> S 4. Hipnotik zihin durumuna yatkınlık ne demektir?
   
C. Hipnotik zihin durumuna girebilme yetisine “hypnotizability” yani hipnotik zihin durumuna yatkınlık adı verilmiştir. Herkesin hipnotik zihin durumuna yatkınlığı farklı olsa da evet, herkes hipnotik zihin durumuna girebilir.

Hipnotik zihin durumuna yatkınlık yetisi, kişilik yapılarına ve içinde bulunulan ruhsal rahatsızlığa bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, kuşkucu, kimseye güvenmeyen, her şeyi kontrol etmeye çalışan ya da kendisini herkesten çok üstün ve değerli gören kişilik yapılarına sahip olan kişiler daha farklı hipnotik zihin durumlarına girerler. Bunun için geliştirilmiş kişiye özel farklı bilimsel yöntemler uygulanır.

> S 5. Hipnoterapi uyku hali midir?
   C. Hipnoterapiyi kesinlikle bir uyku hali olarak tanımlayamayız. Hatta bilinçli hipnotik yönteminde kişi tamamen bilinçli haldedir. Hipnoterapide kişinin dikkati ve konsantrasyonu en üst seviyede yoğunlaştığında, özel hipnotik zihin dediğimiz durum ortaya çıkar.

Temelde insanın doğasında dört zihin durumu vardır. Bunlar: Beta, Alfa (Alpha), Teta (Theta) ve Delta olarak isimlendirilir. Beta; Tamamen uyanık ve farkında. Alfa (Alpha); Oldukça rahat ama uyanık, hafif hipnotik zihin durumu. Teta (Theta); Her şeyin farkında olduğunuz uyuşukluk uykuluk ve derin hipnotik zihin durumu. Delta; Tamamen uyku hali.

Hipnotik zihin durumu, odaklanma ve konsantrasyonun en üst düzeye ulaştığı, her şeyin farkında olduğunuz ve duyduğunuz  Alfa (Alpha) ve Teta (Theta) zihin durumudur. Kesinlikle tamamen uyku hali değildir! Uykuya dalmadan hemen önce oluşan, özel bir bilinçaltı zihin durumudur.

> S 6. Hipnotik zihin durumundan uyanamamak veya çıkamama gibi bir durum mümkün müdür?
   
C. Hipnotik zihin durumu derin bir uyku hali olmadığı için, uyanamamak diye bir şey kesinlikle olamaz. Hipnoterapistin seans sonunda vereceği telkinin ardından danışanı hipnotik durumdan çıkarak gözlerini açar. Hipnoterapist seansı sonlandırmadan ayrılsa bile kişi, bir süre sonra seansı kendi sonlandırıp kalkar ve günlük yaşantısına devam eder. Literatürde hipnotik durumdan çıkamayan vaka kayıdı bulunmamaktadır.

> S 7. Hipnotik zihin durumunda bilincim açık olacak mı?
   
C. Evet. Kesinlikle. Bilinciniz arka planda süreci izler, takip eder. Hipnotik zihin durumunda kendinizden geçmezsiniz.

> S 8. Bir kişi, isteği dışında zorla hipnotik zihin durumuna sokulabilir mi?
   C. Hayır! Bu mümkün değildir. Hipnotik durum kişinin gönüllü isteği ve katılımıyla gerçekleştirilen özel bir zihin durumudur. Hipnoterapist, hipnotik duruma girmeyi gönüllü olarak kabul eden danışana kılavuzluk eder, hipnotik telkinler verir, hipnotik zihin durumunda olan kişi ise telkinlere karşılık vererek kendi isteğiyle bu özel zihin durumuna girer.

> S 9. Hipnotik zihin durumunda kişi hipnoterapistin tüm telkinlerini olduğu gibi kabul eder ve aynen uygular mı?
   
C. Hayır! Hipnotik zihin durumunda kişinin bilinçli kontrolü ortadan kalkmaz. Hipnotik zihin durumu, danışanın hipnoterapistin yönlendirmelerine uyum göstererk yanıt verdiği işbirliğine dayalı bir etkileşimdir.

> S 10. Paylaşmak istemediğim hâlde sırlarımı açıklar mıyım, kontrolümü kaybedip, yapmak istemediğim şeyleri yapar mıyım?
   C. Danışanın hipnotik zihin durumunda veya seans sırasında bilinçli kontrolü ortadan kalkmadığı için konuşulanların ve söylenenlerin tamamen farkındadır ve istemediği sürece kişi hiçbir sırrını söylemez ve yapmak istemediği bir davranışta bulunmaz.

> S 11. Hipnoterapinin yan etkisi var mıdır? Bağımlılık yapar mı?
   C. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Tam tersi her yönüyle zihin ve beden arasındaki dengeyi sağlar. En doğal yöntemdir, bağımlılık söz konusu değildir çünkü hipnoterapi dışarıdan verilen yabancı bir madde ya da kimyasal değildir. İnsan doğasının bir parçasıdır. Seans sırasında da, seans sonrasında da hiçbir tehlike söz konusu değildir.

> S 12. Hipnotik zihin durumuyla geçmiş hayatlara gitmek mümkün müdür?
   
C. Evet mümkündür. Geçmiş yaşamlarınızı merak ediyor musunuz? Mutlaka bu özel deneyimi yaşayın... Hayatınızdaki çözümlenmeyen sorunların ana kaynağı olabilir! Her insanın hücresel belleği vardır (cellular memory). Hipnotik tekniklerle, geçmiş yaşamlara gitmek “Age Regression” adı verilen “yaş geriletme” tekniği değil, “Past-Life Regression” “geçmiş hayat geriletme” özel eğitimli regresyaon tekniğidir ve hipnoterapi seansı sırasında sıfır yaşa kadar geriletildikten sonra doğum anının da gerisine gitmesi yönündeki telkine uyan danışanların önceki hayatlarına gidebildiği yönünde önemli bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Unutmayın ki zihin, sembollerle işlem yapar. Bu seanslarda, bu imgelerle bilinçaltı tarafından anlatılmak istenenin ne olduğunu yorumlamak gerekir. Sonuçta önemli olan şey danışanın seans sırasında geçmiş yaşamına dair anlattığı veya deneyimlediği şeyin doğru olup olmadığı değil, geçmiş yaşam terapisinin, kişinin bu hayatta yaşadığı problemin çözümüne yardımcı olup olmadığıdır. Bunu, anlamamız önemlidir. Zihnimiz ve bilinçaltımız bizimle konuşurken bizim bilinçli aklımızla konuştuğumuz dilden değil, kendi diliyle, yani sembollerle konuşur. “Geçmiş yaşam” terapisinde deneyimlediklerimiz aslında bilinçaltının bizimle konuşma şekillerinden biridir.

“Geçmiş yaşam geriletme” seansı 3 saat blok seans olarak birebir kişiye özel olarak uygulanmaktadır.

> S 13. Hipnoterapinin etkisi kalıcı mıdır?
   
C. Hipnoterapinin etki alanı bilinçaltı zihin olduğundan dolayı, etkisi de kalıcı olmaktadır. Örneğin; kilo verme konusunda rejim, diyet gibi kelimeler bilinçaltı için çok sevimsizdir. Yemekten zevk aldığınız yiyecekleri bırakmak zorunda kalırsınız. Bu sebeple diyetlerin çoğu daha fazla kilo almakla sonuçlanır. Oysa kontrolsüz yemenin nedenleri zihinde, bilinçaltında gizlidir. Kontrolsüz yemenin altında aslında duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımız vardır. Stres, gerginlik, endişe, suçluluk, kızgınlık gibi olumsuz duyguların aşırı yemeye neden olduğu bilinmektedir.

> S 14. Hipnoterapinin başarı oranı nedir?
   C. İlk kez 1970 tarihinde ve daha sonraki yıllarda da yapılan tüm bilimsel çalışma analizi raporlarına göre hipnoterapinin yüzde 93 ve üzeri başarı oranına sahip olduğunu ve diğer terapi yöntemlerinden daha az seans sayısı ile yüksek başarılar elde edilebildiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda alışkanlıkları, düşünce kalıplarını ve davranışları değiştirmek için hipnoterapinin en etkili yöntem olduğu ispatlanmıştır.

> S 15. Açlık yada tokluk durumunun hipnotik zihin durumuna etkisi var mıdır?
   
C. Yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır, kişinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayarak seansa gelmesi konsantrasyonu açısından önemlidir, çok yorgun, uykusuz kişi seansta uyuyabilir, ya da çok aç birisi sürekli yemek düşünebilir ya da kan şekeri düşük olacağından konsantrasyonu bozuk olabilir ve hipnoterapi seansında yeterince fayda görmeyebilir.

> S 16. Seans öncesi kişisel ön hazırlık tavsiyeleri nelerdir?
   
C. Hipnoterapi seansında yeterince fayda sağlanabilmesi için, seansa gelmezden önce yemek ihtiyacı giderilmeli (hafif yiyecekler tercih edilmeli), çok yorgun ve uykusuz olunmamalı. Doktor kontrolünde devam eden bir tedaviniz varsa, hipnoterapi desteği için doktorunuzdan teyit alınması tavsiye edilir. Seansta hafif kıyafetler tercih edilmeli. Hipnotik zihin durumuna girilmezden önce kontak lensler çıkarılmalıdır.
 
Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda, sorunların çözümünde, düşüncesel, zihinsel olduğu kadar, fiziksel olarak da hazır ve uyumlu hale gelmek önemli olduğundan, kadın danışanların, kendilerini güçlü ve özgüvenli hissettikleri zamanlarda olduğu gibi, görsel olarak, kendilerini en enerjik ve en etkili hissettikleri bakımlı görünüş şekline (kıyafet, saç, makyaj vb.) hazırlayarak, terapi almaları tavsiye edilir.

Sorunu çözmede, düşüncesel, zihinsel ve fiziksel uyumun birbirini ne kadar desteklediği ile ilgili bazı hipnotik testler de uygulanabilmektedir. Tavsiye edilen tüm bu kişisel ön hazırlık çalışmaları, uygulanacak “Hipnoterapi Desteği” öncesi, kendinizi fiziksel, düşüncesel ve içsel olarak hazır hale getireceğinden, “Hipnoterapi Desteği” seansının üzerinizdeki bütünsel başarısını her yönden, kalıcı olarak yükseltecektir.

> S 17. Hipnoterapi seansının süresi ve içeriği nedir?
   C. Seans Bilgisi: Hipnoterapide uygulanan "İlk Seans" en önemli seans seviyesinde uygulanmakta olup, çözüm odaklıdır.
   √ İlk seansta sorunu çözme hedefi vardır!
   √ İkinci seans zorunluluğu yoktur!

Hipnoterapi desteğinde iki tür seans seviye uygulaması vardır.

  1. 4 Saatlik ‘İleri Seviyeli’ Program:
Aynı gün içerisinde, ön görüşme ile birlikte, problemin niteliği, geçmişi, bugünü ve bilinçaltı kayıtları ile ilgili durum tespiti yapılarak, bazı hipnotik testler uygulanarak, hipnoterapi modeli tespit edilerek, sorunun kaynağında (kök sebeplerinde) detaylı ve derin çalışılır. Çalışma toplam 4 Saat “Blok Seans” olarak, birebir kişiye özel, çözüm odaklı olarak uygulanır. Örneğin bugün saat 15:00’de randevunuz olsaydı, seansınız 15:00’den 19:00’a kadar sürecektir. Çok fazla iç içe geçmiş konu ve/veya yaşanılan uzun süreli sorunlarda uygulanan, en fazla tercih edilen hipnoterapi seans türüdür.

   2.
3 Saatlik ‘Normal Seviyeli’ Program:
Aynı gün içerisinde, ön görüşme ile birlikte 15-17 yaş arasındaki kişilere, toplam 3 Saat “Blok Seans” olarak, birebir kişiye özel, çözüm odaklı olarak uygulanır. Örneğin bugün saat 15:00’de randevunuz olsaydı, seansınız 15:00’den 18:00’e kadar sürecektir. Genellikle 15-17 yaş grubu öğrencilere uygulanan hipnoterapi seans türüdür

Blok Seans Ayrıcalığı:
   1.
Bilimsel olarak yapılan tüm çalışmalarda en iyi yararın ve size sağlanacak faydanın en üst düzeyde sorununuzu ilk seanstan çözülmesine yardımcı olmaya yönelik bir hedef olması ve bu sonuca ulaşmak için de bilimsel olarak sorunların derinliğine göre yaklaşık bu sürelere ihtiyaç duyulmasıdır.
   2. Gereksiz, sonu bitmez seansların ve masrafların önüne geçerek, size en ekonomik, en üst düzeyde ilk seanstan yardımcı ve destek olma amacının olmasıdır.

İlk Seans İçeriği:
Tam içerikli blok ilk seans uygulamasının içeriğinde, destek konusuna göre, sorununuzla ilgili konuşacağız, probleminizin niteliği, geçmişi, bugünü ve bilinçaltı kayıtlarınız ile ilgili durum tespiti yaparak, bazı hipnotik testler ile, hipnoterapi modelinizi tespit ederek, bu doğrultuda ilk hipnoterapi seansınızı, çözüm odaklı gerçekleştirerek, sizi ve bilinçaltınızı hipnoterapi ile tanıştırarak, tam bir deneyim yaşayacaksınız.


Arzu etmeniz, ihtiyaç duymanız, talep etmeniz halinde; gerekli görülmesi durumunda, daha sonraki ilave diğer destek seanslarına da randevu alabilirsiniz.

> S 18. Kaç seans gereklidir?
   
C. Her danışan özeldir ve her danışanın sorunu da farklıdır. İhtiyaç duyulan seans sayısında farklılık gösterebilir. İlk hipnoterapi seans çalışmasıyla beraber kişiler farklılığı yaşamaya başlarlar. Kullandığımız özel etkili tekniklerle ve sorunu çözme istekliliğinize ve kararlılığınıza bağlı olarak seans sayısı çoğu zaman tek seanstan çözümlenebilmektedir. Hipnoterapinin özelliği, çok daha kısa sürede ve daha etkili sonuçlar vermesidir.

>
S 19. Kimlere hipnoterapi desteği uygulanmaz?
   C. İletişime geçilemeyecek durumdaki zekâ geriliği olanlara ve IQ (zeka seviyesi) çok düşük olanlara,
   > Bunama evresinde ve yaşı oldukça ilerlemiş olanlara (80 yaş ve üzeri),
   > Söylenileni anlayamayanlara ve duyma yetisi olmayanlara,
   > Epilepsi rahatsızlığı olanlara ve alzheimer hastalarına,
   > İleri derecede psikotik rahatsızlığı olanlara,
   > Akli dengesi bozulmuş, yüksek düzeyde şizofreni, ağır depresyon ve paranoid bozukluğu (paranoya) olanlara,
   > Hipnoterapi seansına katılmak istemeyenlere,
   > Aşırı otokontrollü, şüpheci-kuşkucu ve eleştirel olanlara,
   > Hipnoterapiyi ciddiye almayan kişilere ve sarhoşlara,
   > Hipnoterapiste güven sağlayamayan kişilere, hipnoterapi desteği uygulanmaz.

>
S 20. Gizlilik ve bilgi mahremiyeti nedir?
    C. Gizlilik; Danışanın kimliğinin ve paylaşımlarını gizli tutmakla ilgili etik bir sorumluluktur. Bu uluslararası "American Hypnosis Association" ve “AFL-CIO Hypnotherapists Union Local 472" etik yönetmeliği’nin ilgili etik kodlarında da yer alan ahlaki bir yükümlülüktür. Bu doğrultuda, hipnoterapi hizmetlerinde açıklık, samimiyet ve paylaşım oldukça önem arz etmektedir; dolayısıyla bu tür uygulamalarda gizlilik kaçınılmazdır.

Uygulama ve görüşme içerikleri, başka bir deyişle hipnoterapi seansları sırasında paylaşılan kişisel bilgiler dahil her şey, kesinlikle hipnoterapist-danışan mahremiyeti altında gizli kalmakta ve 3. şahıslarla yasal zorunluluklar haricinde kesinlikle paylaşılmamaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise bu paylaşım danışanın bilgisi dahilinde yapılmaktadır.

Mahremiyet
; Hipnoterapi seansları sürecinde ve sonrasında %100 mahremiyet ilkesi geçerlidir. Yani, hipnoterapistinizle seanslarda paylaştığınız, istisnasız her şey gizlidir. Hipnoterapist sizden hiçbir şekilde, hiçbir yerde bahsedemez.
Seans ücreti ve randevu bilgisi için ofisimiz ile iletişime geçilmesi rica olunur.
Bize Ulaşın: +90 392 815 12 14
Ofis iletişim saatleri:
Pazartesi - Cuma 10:00 - 18:00 / Cumartesi 10:00 - 15:00

Hatırlatma: Özel hipnoterapi danışmanlık hizmet ücretleri, ülkedeki enflasyon, fiyat artışı, maaş artışı ve genel hayat pahalılığı gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak periyodik olarak güncellenmektedir. Hizmet ücretlerinin zamanla değişebileceğini göz önünde bulundurarak destek talebinizi ertelemeyin.
SIKLIKLA SORULAN SORULAR

√ Supported by
Special Interest Tourism Development Project | SUNISLAND® Turizm | KITSAB Sicil No. 231/2000

Hipnoterapist Mert Mapolar Bilinçaltı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | Bir SUNISLAND® İşletmeleri Şti. Ltd. Kuruluşudur.
© Hipnoterapist MERT MAPOLAR Resmi Sitesidir. | Her hakkı saklıdır. | All rights reserved.
Ortak Kaynak Bilgi: HMI | Common Source Information: HMI
Designed By SUNISLAND® Group