HİPNOTİK İLETİŞİM ve SİYASAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Hipnotik İletişim Danışmanlığı
İkna ve Algı Yönetimi - Reklam Kampanyaları Yönetimi


Bilinçaltına yönelik hipnotik tanıtma, pazarlama, satış...
İknanın psikolojisi

İkna yöntemleri, Politikada, Satış ve Pazarlamada, Reklamcılıkta sık kullanılan yöntemlerdir.

Kurumsal Algı Yönetimi; “kurumsal kimlik”, “kurumsal itibar” ve “kurumsal imaj” oluşturma çalışmalarını içerir. Kurumsal algı yönetimi, kurumun nasıl algılanması ve hedef kitle ve ekonomik toplum gözünde nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili stratejik bir planlama içerir. Kurumsal algı yönetimi, satışları artırır.
KKTC’de İlk ve Tek!..

Bilinçaltı Odaklı Siyasal İletişim;

Seçmen davranışları analizi... Bilimsel olarak propaganda, imaj ve algı çalışmaları...

Politikacılarda Bilinçaltı Hitabet ve Propaganda;

Seçim Dönemi Kampanya Danışmanlığı ve Siyasal iletişim; temelde bir ikna ve algı yönetimi sürecidir. Potansiyel seçmenlerinize ulaşmak ve sürecin başarıyla sonuçlanmasını istiyorsanız “doğru” tanınmanız ve “tutarlı” mesajlarla diğer adaylardan, partilerden “farklılaşmanız” gerekir.
ABD’nin gelmiş geçmiş en iyi, en başarılı seçim kampanyaları ile dünya siyaset literatürüne geçen, arka arkaya iki kez 4 yıl süreyle toplam 8 yıl ABD başkanlığı görevini üstlenen, Barack Obama’nın, aralarında Mert Mapolar’ın aynı okuldan mezun olduğu Bilinçaltı Davranış Bilimcilerin-Hipnoterapistlerin seçim dönemi kampanyalarında ve başkanlık süresince danışmanlık görevlerinde bulunduklarını biliyor muydunuz?

“Seçim Kampanyası Yönetimini” bilimine bırakın...
Dünyanın en iyilerinin kullandığı kazandıran bilinçaltı yöntemleri…
SİZE ÖZEL SİYASAL DANIŞMANLIK

Uzmanlık / Specialty:

Politik Danışmanlık/Pazarlama - Political Consulting/Marketing,
Kampanya Stratejisi/Yönetimi - Campaign Strategy/Management
Siyasal İletişim - Political Communications
Devlet İlişkileri - Government Relations
Halkla İlişkiler/İşler - Public Relations/Affairs
Siyasi Tanıtım, Pazarlama ve Lobi Faaliyetleri - Political Promotion, Marketing and Lobbying Activities
Reklam, Araştırma ve Oylama - Advertising, Research & Polling
Online/Çevrimiçi Strateji ve Pazarlama - Online Strategy & Marketing
Bağış - Fundraising
Seçmen Temas - Voter Contact
Doğrudan Posta - Direct Mail
Kar Amacı Gütmeyen Danışmanlık / Pazarlama - Non-Profit Consulting/Marketing
Kampanya Finansmanı - Campaign Financing
Siyasal iletişim ve Motivasyon Eğitimlerimizle Kampanya Ekibinizi Seçimlere Hazırlayabilirsiniz.
“Siyasal Hipnotik Danışmanlık Hizmeti” Adaylık Süreçlerini Yönetmeniz İçin Geliştirildi.
Araştırmaya, Bilgiye, Biliçaltı Davranışlarına Dayanmayan Siyasal İletişimden, Sonuç Alamazsınız.
El Yordamıyla Değil Kampanya Profesyonelleriyle Kampanyanızı Yönetin.
Seçim Kampanyanız İçin Doğru Strateji, Doğru Hedef Kitle ve Diğer Bilimsel Gerçekler... Global Bilgi Birikimimzle Hizmetinizdeyiz.

* Proje bazında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*Hipnoterapist Mert Mapolar, "How to Give a Dynamic Hypnotic Speech" "Dinamik Hipnotik Konuşma ve İletişim" konusunda ilave uzmanlık eğitimi almıştır.

√ Supported by
Special Interest Tourism Development Project | SUNISLAND® Turizm | KITSAB Sicil No. 231/2000

Hipnoterapist Mert Mapolar Bilinçaltı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | Bir SUNISLAND® İşletmeleri Şti. Ltd. Kuruluşudur.
© Hipnoterapist MERT MAPOLAR® Resmi Sitesidir. | Her hakkı saklıdır. | All rights reserved.
Ortak Kaynak Bilgi: HMI Hipnoterapi Mezunları | Common Source Information: HMI Hypnotherapy Graduates
Designed By SUNISLAND® Group
BelarusianCzechEnglishFinnishGermanGreekRussianSlovenianTurkishUkrainian