BelarusianCzechEnglishFinnishGermanGreekRussianSlovenianTurkishUkrainian
Hipnoterapistler; Hipnotik zihin durumu, bunun kullanım alanları ve teknikleri konusunda eğitim almış diplomalı uzmanlardır.

Hipnoterapist ise danışanlarını hedeflerine ulaştırmak amacıyla birincil araç olarak hipnozu kullanan terapiste denir. Bir başka deyişle hipnoterapist, bir konuyla ilgili motivasyon ve beceriyi arttırmak veya davranış biçimlerini geliştirmek, değiştirmek veya düzenlemek için danışana hipnotik durumu yükleyen kişidir. Alışkanlıklarımızın ve otomatik karar eğilimlerimizin, diğer bir deyişle, kişilik çerçevemizin temel kaynağı bilinçaltımızdır. Hipnoterapi, hipnoz altında oluşturulan trans benzeri hipnotik sürecin, alışkanlıklarımız ve otomatik karar eğilimlerimiz gibi çok çeşitli alanlarda davranış değişikliği veya motivasyon oluşturmak amacıyla kullanılmasıdır. Bir nevi
“bilinçaltı düzeyde gerçekleşen davranışsal yeniden öğrenme” sürecidir.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusu, ABD’de “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü”nde 1973’ten beri tanımlıdır.
1968’de kurulan ve 50 yılın üzerinde geçmişiyle ülke çapında ulusal akreditasyona sahip dünyanın ilk Hipnoterapi Akademisi HMI (Hypnosis Motivational Institute) ‘ın kurucusu ve Hipnoz’un dünyaca kabul görmüş duayenlerinden sayılan Dr. John Kappas, 1973 yılında “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü” ne giren  “Hipnoterapist” ünvanının resmi tanımını bu sözlük için yapan kişidir.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusunun mesleki tanımı bugüne kadar bir değişikliğe uğramaksızın Amerika’nın Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü’nde bu şekilde tanımlıdır.

“Motivasyonu artırmak veya davranış biçimini değiştirmek için danışana hipnotik durumu yükleyen kişidir. Danışan ile problemin doğasını belirlemek için görüşür. Hipnozun nasıl işlediğini ve hipnoz sırasında neler yaşatacağını danışana açıklayarak hipnotik duruma girmesi için onu hazırlar. Testler uygulayarak danışanın fiziksel ve duygusal olarak telkine yatkınlık derecesini belirler. Sonra danışanda hipnotik durum oluşturur. Problemin analizini ve uygulanan testlerin yorumunu temele alarak hipnotik teknikleri ve yöntemleri danışana göre uyarlar ve uygular. Gerekli gördüğü durumlarda danışana oto hipnozu öğretebilir.”

Hypnotherapist
A therapist who utilizes hypnosis as a primary tool for assisting clients to achieve their goals. A Hypnotherapist often differs from others therapists by focusing on the role of subconscious behaviors and influences on the client's life.

Definition of Hypnotherapist - 079.157-010
In 1973, Dr. John Kappas, Founder of HMI, wrote and defined the profession of a Hypnotherapist in the Federal Dictionary of Occupational Titles...
"Induces hypnotic state in client to increase motivation or alter behavior patterns: Consults with client to determine nature of problem. Prepares client to enter hypnotic state by explaining how hypnosis works and what client will experience. Tests subject to determine degree of physical and emotional suggestibility. Induces hypnotic state in client, using individualized methods and techniques of hypnosis based on interpretation of test results and analysis of client's problem. May train client in self-hypnosis conditioning."
Buradaki “fiziksel telkin edilebilirlik” (physical suggestibility) ve “duygusal telkin edilebilirlik” (emotional suggestibility) terimleri Dr. John Kappas'ın (1925-2002) 30 yıllık araştırmaları sonucunda hipnoterapi literatürüne kazandırdığı iki teknik terimdir. Duygusal olmakla alakalı bir durum değildir; süjenin dolaylı telkinlere mi yoksa direkt telkinlere mi daha yatkın olduğu konusuna işaret eder.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusunun mesleki tanım bugüne kadar bir değişikliğe uğramaksızın Amerika’nın Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü’nde bu şekilde tanımlıdır. Dikkat ederseniz bu tanımda ne “teşhis” ve “tedavi” den bahsedilmiş ne de herhangi bir meslek birliği mensubu olma şartı aranmış. Hipnoterapist’in resmi tanımında bir psikiyatri uzmanlığı veya hekim olma şartından da bahsedilmemiş olduğu görülmektedir. Özet olarak, dünyanın birçok ülkesinde hipnoz ve  hipnoterapistlik ayrı bir uzmanlık alanı ve özgün bir meslek olarak konumlandırılmış durumdadır.

Teşhis ve tedavi sadece ve sadece tıp mensuplarına bırakılması gereken bir süreçtir. Sadece hipnoterapistler değil, tıp mensupları haricindeki hiçbir uzmanlık alanı “hastalık tedavisi” için hipnoz ya da başka bir uygulama yapamaz.Teşhis ve tedavi gerektirmeyen konularda ise hekim olma şartı olmaksızın, diplomalı yetkin hipnoterapistlere başvurabilirsiniz.

Her psikolog veya psikiyatrist aynı zamanda bir hipnoterapist veya hipnoz uygulayıcısı değildir. Diplomalı Hipnoterapi eğitimini, ilgili hipnoterapi fakültesinden ayrıca almış olması gerekmektedir.

İlgili hekimin hipnoterapi alanında diplomalı bir eğitimi yoksa, diplomalı yetkin bir hipnoterapist ile koordineli ve beraber çalışabilir. Hipnoz, kullanım alanının genişliği, efektifliği ve çok hızlı sonuç alınabilmesi nedeniyle dünyada kullanımı, ekstra bir destek aracı olarak genişleyerek artmaktadır.
Seans ücreti ve randevu bilgisi için ofisimiz ile iletişime geçilmesi rica olunur.
Bize Ulaşın: +90 392 815 12 14
Ofis iletişim saatleri:
Pazartesi - Cuma 10:00 - 18:00 / Cumartesi 10:00 - 15:00

Hatırlatma: Özel hipnoterapi danışmanlık hizmet ücretleri, ülkedeki enflasyon, fiyat artışı, maaş artışı ve genel hayat pahalılığı gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak periyodik olarak güncellenmektedir. Hizmet ücretlerinin zamanla değişebileceğini göz önünde bulundurarak destek talebinizi ertelemeyin.

√ Supported by
Special Interest Tourism Development Project | SUNISLAND® Turizm | KITSAB Sicil No. 231/2000

Hipnoterapist Mert Mapolar Bilinçaltı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | Bir SUNISLAND® İşletmeleri Şti. Ltd. Kuruluşudur.
© Hipnoterapist MERT MAPOLAR Resmi Sitesidir. | Her hakkı saklıdır. | All rights reserved.
Ortak Kaynak Bilgi: HMI | Common Source Information: HMI
Designed By SUNISLAND® Group
HİPNOTERAPİST KİME DENİR?