BelarusianCzechEnglishFinnishGermanGreekRussianSlovenianTurkishUkrainian
Günümüzde hipnoterapi ayrı bir bilim dalıdır. Bilinçaltı davranış bilimidir. Telkin ve imajinasyon bilimidir. Bilinçaltının tekradan eğitilmesi bilimidir. Hipnoterapi - Bilinçaltı Davranış Bilimleri |(Hypnotherapy - Subconscious Behavioral Science), bu dalda, diploma eğitimini bitirenlere ve yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Hipnoterapi diploması” (Diploma in Hypnotherapy) (Hipnoterapi eğitimi “sertifika” eğitimi değildir! “diploma” eğitimidir!) Türkiye’de ve KKTC’de henüz Hipnoterapi üzerine diploma eğitimi veren bir üniversite yoktur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde “diploma” veren bir bilim dalıdır. Fakültesi vardır ve eğitim sonrası diploma almaya hak kazananlara, ilave denetimli pratik deneyim saatlerini ve klinik danışmanlarla stajını tamamladıktan sonra, başarılı olanlara verilen ünvan, “Hipnoterapist” (C.Ht.), olarak dünya literatürüne geçmiştir. Tek başına müstakil bir meslektir. Hipnoterapistlik bir uzmanlıktır. Hipnoterapiyi ve bir araç olarak hipnozu kullanmaya, “Hipnoterapi Diplomasına” sahip “Hipnoterapistler” yetkilidir.

Günümüzde hipnoterapi ve hipnoz, psikoloji ve sağlık biliminin içinde değil, ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Hipnoterapi ve hipnoz psikoloji bilimine destek verdiği gibi, sağlık bilimine de destek verebiliyor, siyaset bilimine de destek verebiliyor, eğitim bilimine de destek verebiliyor, spor bilimine de destek verebiliyor, bireysel ve toplumsal gelişimelere de destek olabiliyor, iletişimde kullanılabiliyor. Dünyadaki kullanım alanları ve desteklediği bilim dalları gün geçtikçe gelişerek, artmaktadır.

Hipnoterapistler, hipnotik zihin durumu, kullanım alanları ve teknikleri konusunda eğitim almış
“diplomalı hipnoterapi” uzmanlarıdır. Dünyada kabul gören bir “hipnoterapistlik” ünvan ve kavramı mevcuttur.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusu, ABD’de “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü”nde 1973’ten beri tanımlıdır. 1968’de kurulan ve 50 yılın üzerinde geçmişiyle ülke çapında ulusal akreditasyona sahip dünyanın ilk Hipnoterapi Akademisi HMI (Hypnosis Motivational Institute)’ın kurucusu ve Hipnoz’un dünyaca kabul görmüş duayenlerinden sayılan Dr. John Kappas, 1973 yılında “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü” ne giren  “Hipnoterapist” ünvanının resmi tanımını bu sözlük için yapan kişidir.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusu, “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü”nde şu şekilde tanımlıdır:
“Motivasyonu artırmak veya davranış biçimini değiştirmek için danışana hipnotik durumu yükleyen kişidir. Danışan ile problemin doğasını belirlemek için görüşür. Hipnozun nasıl işlediğini ve hipnoz sırasında neler yaşatacağını danışana açıklayarak hipnotik duruma girmesi için onu hazırlar. Testler uygulayarak danışanın fiziksel ve duygusal olarak (“fiziksel telkin edilebilirlik” ve “duygusal telkin edilebilirlik”) telkine yatkınlık derecesini belirler. Sonra danışanda hipnotik durum oluşturur. Problemin analizini ve uygulanan testlerin yorumunu temele alarak hipnotik teknikleri ve yöntemleri danışana göre uyarlar ve uygular. Gerekli gördüğü durumlarda danışana oto hipnozu öğretebilir. Federal Dictionary of Occupational Titles “HYPNOTHERAPIST”

Buradaki “fiziksel telkin edilebilirlik” (physical suggestibility) ve “duygusal telkin edilebilirlik” (emotional suggestibility) terimleri Dr. John Kappas'ın (1925-2002) 30 yıllık araştırmaları sonucunda hipnoterapi literatürüne kazandırdığı iki teknik terimdir. Duygusal olmakla alakalı bir durum değildir; süjenin dolaylı telkinlere mi yoksa direkt telkinlere mi daha yatkın olduğu konusuna işaret etmektedir.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusunun mesleki tanım bugüne kadar bir değişikliğe uğramaksızın Amerika’nın Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü’nde bu şekilde tanımlıdır. Dikkat ederseniz bu tanımda ne “teşhis” ve “tedavi” den bahsedilmiş ne de herhangi bir meslek birliği mensubu olma şartı aranmış. Hipnoterapist’in resmi tanımında bir psikiyatri uzmanlığı veya hekim olma şartından da bahsedilmemiş olduğu görülmektedir.

İngiltere’de ise Hipnoterapi’nin konumlandırılması şu şekilde gelişmiştir; 2002 yılında İngiltere Eğitim Bakanlığı, “Hipnoterapi” ile ilgili, kendi ulusal mesleki yeterlilik temellerine dayanan bir “Ulusal Meslek Standartları” geliştirdi. Bu standartlar Hipnoterapist’lerin aldığı hipnoz eğitiminin standartlarını da belirlemiş oldu. İngiltere’nin “Nitelikler ve Müfredatlar Müdürlüğü” şemsiyesi altında ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’ne dayalı olarak belirlenen bu “ulusal meslek standartları” ile beraber Hipnoterapi, İngiltere’de tıp, psikoloji veya psikiyatri gibi herhangi bir meslek grubunun tekeline verilmeksizin tek başına bir bilim dalı uzmanlığı
olarak konumlandırılmış durumdadır.

Özet olarak, dünyanın birçok ülkesinde hipnoz ve  hipnoterapistlik ayrı bir uzmanlık alanı ve özgün bir meslek olarak konumlandırılmış durumdadır.

Teşhis ve tedavi sadece ve sadece tıp mensuplarına bırakılması gereken bir süreçtir. Sadece hipnoterapistler değil, tıp mensupları haricindeki hiçbir uzmanlık alanı “hastalık tedavisi” için hipnoz ya da başka bir uygulama yapamaz. Teşhis ve tedavi gerektirmeyen konularda ise hekim olma şartı olmaksızın, diplomalı yetkin hipnoterapistlere başvurabilirsiniz.

Her psikolog veya psikiyatrist aynı zamanda bir hipnoterapist veya hipnoz uygulayıcısı değildir. Diplomalı Hipnoterapi eğitimini, ilgili hipnoterapi fakültesinden ayrıca almış olması gerekmektedir.

İlgili hekimin hipnoterapi alanında diplomalı bir eğitimi yoksa, diplomalı yetkin bir hipnoterapist ile koordineli ve beraber çalışabilir. Hipnoz, kullanım alanının genişliği, efektifliği ve çok hızlı sonuç alınabilmesi nedeniyle dünyada kullanımı, ekstra bir destek aracı olarak genişleyerek artmaktadır.


Hypnotherapy
(From Wikipedia, the free encyclopedia)

Definition:
The United States' Federal Dictionary of Occupational Titles describes the job of the hypnotherapist:
"Induces hypnotic state in client to increase motivation or alter behavior patterns: Consults with client to determine nature of problem. Prepares client to enter hypnotic state by explaining how hypnosis works and what client will experience. Tests subject to determine degree of physical and emotional suggestibility. Induces hypnotic state in client, using individualized methods and techniques of hypnosis based on interpretation of test results and analysis of client's problem. May train client in self-hypnosis conditioning."

GOE: 10.02.02 STRENGTH: S GED: R4 M3 L4 SVP: 7 DLU: 77"[1] (This definition was created in 1973 by John Kappas, hypnotherapist and founder of the Hypnosis Motivation Institute.[2][3])

References:
1.
Dictionary of Occupational Titles: Hypnotherapist (079.157-010). U.S. Department of Labor, Office of Administrative Law Judges. Retrieved 2017-11-15.

HİPNOTERAPİ BİLİMİ NEDİR?

√ Supported by
Special Interest Tourism Development Project | SUNISLAND® Turizm | KITSAB Sicil No. 231/2000

Hipnoterapist Mert Mapolar Bilinçaltı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | Bir SUNISLAND® İşletmeleri Şti. Ltd. Kuruluşudur.
© Hipnoterapist MERT MAPOLAR Resmi Sitesidir. | Her hakkı saklıdır. | All rights reserved.
Ortak Kaynak Bilgi: HMI | Common Source Information: HMI
Designed By SUNISLAND® Group